Đăng ký
Count Down

00

D

00

H

00

M

00

S

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

27/10/2021 - 02/11/2021

Sản phẩm 1.00.+
Nhà trưng bày 100+
Khách tham quan 10.000+
Sản phẩm 1.000+
Nhà trưng bày 100+
Khách tham quan 10.000+
Count Down

00

D

00

H

00

M

00

S
Chương trình hội thảo

Hội thảo Chuyển đổi số cho doanh nghiệp bắt đầu từ đâu

2021-11-29 , 08:30 - 11:59

Lễ khai mạc Triển lãm: "Chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh"

2021-10-27, 08:00 - 11:59

Hội thảo Công nghệ số phục vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid19

2021-11-02, 08:30 - 12:00

Tham quan triển lãm ảo 3D

ĐĂng ký trở thành nhà trưng bày

ĐĂng ký trở thành nhà trưng bày

Đăng ký

Dễ dàng tìm kiếm
Nhà cung cấp

Bắt đầu với các nhà cung cấp tốt nhất giúp bạn dễ dàng xây dựng mối quan hệ bền vững, lâu dài với họ.

Chúng tôi giúp bạn tìm được nhà cung cấp nhanh chóng và chính xác nhất với yêu cầu.

Tìm hiểu thêm

Bạn muốn tìm nhà cung cấp?

Dễ dàng tìm kiếm
Nhà cung cấp

Bắt đầu với các nhà cung cấp tốt nhất giúp bạn dễ dàng xây dựng mối quan hệ bền vững, lâu dài với họ.

Chúng tôi giúp bạn tìm được nhà cung cấp nhanh chóng và chính xác nhất với yêu cầu.

Tìm hiểu thêm

Bạn muốn tìm nhà cung cấp?

Tính năng của gian hàng

Việt Nam

Premium Exhibitor

Livestream

Chat với chúng tôi

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ